สะพานแห่งนี้จะขับเคลื่อนคุณ

สะพาน Bizkaia อายุ 123 ปีเป็นสะพานส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของเรือแจว และเรือข้ามฟากเล็กน้อย ตราไปรษณียากรเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์ การเมือง วิทยาศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ บรรจุลงบนกระดาษทากาวแผ่นเล็กๆ พวกเขายังเป็นงานศิลปะที่สวยงามอีกด้วย ใน Stamped เรากำลังไปที่ชายฝั่งกับไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2480 Martín Alberto de...