ข่าวลวง – อะไรทำให้สมองน่าหลงใหล?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คำว่า “ข่าวปลอม” ได้กลายเป็นคำศัพท์หลัก แม้ว่าข้อมูลปลอมและข้อมูลเท็จจะมีอยู่เสมอ แต่สื่อสังคมออนไลน์มีผลอย่างมากต่อวิธีการสื่อสารและการจัดการข้อมูล และสมองก็มีบทบาทในการตอบสนองต่อสิ่งนี้ นักวิจัย Dr. Andrea Grignolio จาก National Research Council (CNR, Italy); Dr. Ciara Greene...